Prijava inšpekciji zaradi poškodovanja in pogina živali na ograji na državni meji

27. januarja 2016

Februar 2016: Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor

24.2.2016 je Inšpekcija za okolje in naravo v svojem odgovoru pojasnila, da je s prijavo, ki jo je v imenu mreže Plan B za Slovenijo na Inšpektorat naslovila Umanotera, seznanila Ministrstvo za notranje zadeve. Odgovor MNZ-ja, v katerem so navedeni ukrepi za preprečevanje poškodb živali si lahko preberete tukaj.

Inšpekcija za okolje in naravo v svojem odgovoru tudi ugotavlja, da glede na Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah in Zakon o ohranjanju narave nimajo pristojnosti za ukrepanje. Celotni odgovor Inšpektorata za okolje in prostor si lahko preberete tukaj.

Februar 2016: Odgovor Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

9.2.2016 je Inšpekcija za lovstvo in ribištvo v svojem odgovoru sporočila, da v mesecu januarju ni prišlo do nobenega primera odvzema divjadi zaradi zaščitnih tehničnih ovir in da za nadaljnje ukrepe lovske inšpekcije ni zakonske podlage. Celotni odgovor inšpekcijske službe si lahko preberete tukaj.

Januar 2016: Odgovor Inšpektorata za okolje in prostor na podano prijavo

15.1.2016  je Inšpektorat RS za okolje in prostor v svojem odgovoru na prijavo sporočil, da bodo zadevo prioritetno obravnavali. Celotni odgovor si lahko preberete na tej povezavi.

December 2015: Umanotera v imenu mreže Plan B za Slovenijo inšpekcijskim službam podala prijavo

29.12.2015 je Umanotera v imenu mreže Plan B za Slovenijo podala prijavo inšpekcijskim službam zaradi pogina živali zaradi poškodovanja na žici in rezilih ograje na državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Zaradi ograje prihaja tudi do fragmentacije habitata, kar je iz naravovarstvenega vidika pomemben negativni vpliv, predvsem na bolj ogrožene vrste. Več.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.