Zeleno podjetništvo za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti – Tematsko srečanje

26. maja 2015

14. aprila je v Kavarni Slamič potekalo tematsko srečanje predstavnikov lokalnih skupnosti, regionalnih razvojnih agencij in gospodarstva ter pripravljavcev razvojnih politik na državni ravni.

 

Zeleno podjetništvo za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti – kako jim je uspelo v Skandinaviji in kako ga spodbujamo v Sloveniji

Program srečanja:

Skandinavske dobre prakse na področju ukrepov za spodbujanje zelenega podjetništva (v angleškem jeziku)

Na dogodku smo gostili mednarodno skupino študentov in raziskovalcev z Univerze v Lundu, Švedska. Lund je del hitro razvijajoče urbane regije Öresund, ki zajema Kopenhagen in druga danska obalna mesta ter Malmö in Lund na švedski strani. Regija je znana po inovativnih podjetjih ter uspehih na področju urbanega trajnostnega razvoja. Predstavili so uspešne primere skandinavskih zelenih podjetij ter ukrepe lokalnih in državnih politik, ki so zeleno gospodarstvo spodbudili. Predstavitev si lahko pogledate tukaj.

Spodbujanje zelenega podjetništva – eden od ciljev celovitih urbanih projektov

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja smernice za pripravo trajnostnih urbanih strategij. Pri končnem potrjevanju celovitih urbanih projektov ter odobritvi sredstev bodo imeli prednost projekti, ki ustvarjajo nova stalna delovna mesta v gospodarstvu, izboljšujejo kvaliteto okolja in življenja v urbanih območjih ter izboljšujejo poslovno okolje. To so delovna mesta v zelenem gospodarstvu. Predstavljene so bile aktivnosti na temo spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji, zlasti proces teritorialnega dialoga in smernice za pripravo trajnostnih urbanih strategij v 11 mestnih občinah.

Predstavitev Janje Kreitmayer Mckenzie (MOP) si lahko pogledate tukaj.

Podporno okolje za zeleno podjetništvo na lokalni in državni ravni – moderirana razprava

Zaključni del dogodka je bil posvečen razpravi o potrebnih ukrepih za učinkovito spodbujanje zelenega podjetništva, ki bodo v obliki priporočil naslovljeni na pripravljavce državnih politik, predvsem MGRT, SVRK in MOP.

Več informacij: Renata Karba, renata@umanotera.org, tel. 041 399 473

Vabilo na dogodek je dostopno tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.