Zeleni razvojni preboj

Vključevanje v procese sprejemanja strateških razvojnih dokumentov Slovenije in v postopek programiranja v Sloveniji in na ravni EU.

Koordinatorstvo delovne skupine: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

 • CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
 • DONDES, društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije
 • Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska
 • Društvo Ekologi brez meja
 • Društvo Gibanje za trajnostni razvoj
 • Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija
 • Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
 • Društvo Temno nebo Slovenija
 • Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • Greenpeace v Sloveniji
 • Inštitut za politike prostora – IPOP 
 • Inštitut za trajnostni razvoj
 • Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa
 • Kulturno ekološko društvo Smetumet
 • Mladinska zveza Brez izgovora
 • Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce
 • NEC Notranjski ekološki center, Cerknica
 • VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica
 • Zavod Eko Humanitatis
 • Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

Delovne skupine delujejo po pravilniku delovanja delovnih skupine mreže.

Kontaktne informacije posameznih organizacij najdete tukaj.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.