Zelene investicije

11. julija 2013

Republika Slovenija vsako leto investira na stotine milijonov evrov v gospodarstvo in infrastrukturo. Javni sektor predstavlja levji delež vseh investicij v Sloveniji. Glede na to, da so zelene tehnologije (zlasti na področju energetske učinkovitosti) v vzponu, so investicije v to področje priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest na rastočem trgu.

 

Velika priložnost za pospeševanje zelenih investicij so programi Evropske unije za obdobje 2014-2020. Evropska komisija je objavila predloge za porabo teh sredstev, ki vsebujejo razne zelene elemente, na primer:

1.ZRP campaign podpora energetski učinkovitosti v industriji, gospodinjstvih in kmetijstvu
2.    prehod iz cestnega transporta na železniškega
3.    podpora razvoju napredne infrastrukture za ravnanje z odpadki in njihovi reciklažo
4.    vpeljava pametnih distribucijskih sistemov za električno energijo (pametna omrežja in merilni sistemi)
5.    podpora okoljsko učinkovitim sistemov kmetovanja
6.    podpora integraciji nizkoogljičnih strategij in trajnostnim energetskim akcijskim načrtom v urbanih območjih (čisti mestni transport…)

S pametnimi določitvami prioritet pri investiranju EU sredstev lahko dosežemo veliko zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje brez dodatne finančne podpore republike Slovenije. Podoben učinek bi lahko dosegli tudi s premikom nacionalnih investicijskih sredstev k zelenim tehnologijam in infrastrukturi. Poleg predlogov EU je smiseln okvir za investicije tudi sedem področji Zelenega razvojnega preboja, ki so predvidena za trajnostni razvoj Slovenije.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.