Zelena proračunska reforma

4. januarja 2013

Osrednja ideja pri zeleni proračunski reformi je premikanje davkov iz dela na porabo naravnih virov. Višji davki na porabo energije in naravnih virov, pomenijo ekonomsko spodbudo za prihranek in učinkovitejšo porabo energije, kar vodi do novih  inovacij in tehnologij. Dodatni prihodki okoljskih davkov se lahko davkoplačevalcem povrnejo v obliki znižanih pokojninskih in zdravstvenih prispevkov. Z znižanjem posrednih stroškov dela postane delovna sila cenejša, ohranijo se obstoječa delovna mesta, hkrati pa se ustvarjajo nova (posebej v sektorjih, ki imajo na okolje nizke vplive).

4 strategije Zelene proračunske reforme

Zelena proračunska reforma je glavni instrument za povečevanje trajnosti proračuna. Ob prenosu obdavčitev iz delovne sile na porabo naravnih virov ter  izpuste v okolje se ob ohranjanju skupnega davčnega bremena na enaki stopnji spremeni kvaliteta zbiranja prihodkov v proračun. Ta proces lahko pomembno spremeni strukturo in okoljske vplive ekonomske aktivnosti v državi. Ko govorimo o davčnih reformah je stroškovna stran enako pomembna  kot prihodkovna. Zelena proračunska reforma predvideva 4 strategije, s katerimi jo lahko dosežemo:

Poročilo Zelena proračunska reforma za Slovenijo je dostopno tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.