Zelena javna poraba

11. julija 2013

bankZelena javna poraba ima tri pomembne vidike: zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, zagotavljanje javne infrastrukture in storitev ter vprašanje spodbude zaposlovanju. Teoretična funkcija okoljskih davkov je zmanjšanje ali prenehanje okolju škodljivih posledic v gospodarskih dejavnostih in gospodinjstvih. V praksi pa so ti davki postali nenadomestljiv vir prihodkov v proračun. Problem je, da se prihodki od okoljskih davkov ne porabijo namensko, ampak se v celoti prelijejo v proračun. Posledično okoljski davki ne pomagajo pri zmanjšanju škode okolju, ampak lahko posredno celo povzročajo dodatno (npr. kot sredstva pri financiranju cestne infrastrukture). Glede na velik proračunski primanjkljaj Slovenije trenutno ni možna zaveza k porabi denarja od okoljskih davkov za varstvo okolja, niti niso možne dodatne zelene investicije. Preostanejo nam tri strategije, kako okoljska sredstva “porabiti bolje”:

    1. Čim učinkovitejša poraba sredstev, ki so namenjena za zelene investicije/subvencije!
    2. Premik javnih investicij iz okolju škodljivih področij na področja, ki povzročajo manj okoljske škode oz. so okolju prijazna!
    3. Ozelenitev javnega naročanja!

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.