Zelena davčna reforma

9. julija 2013

V letu 2011 je delovna skupina za ekološko davčno reform ugotovila, da so okoljski davki v Sloveniji visoki. Sklenili so, da so prihodki od takšnih davkov preveč nepredvidljivi, da bi bilo njihov delež smiselno povečati.

Slovenija ima visoke ekološke davke le z vidika njihovega deleža v BDPju (v letu 2011 je ta znašal 3,4 %, EU povprečje pa je bilo 2,4 %). Več kot 90 % ekoloških davkov v Sloveniji predstavljajo trošarine na energetske produkte (2,8 % BDP), katerih glavni del predstavljajo trošarine na goriva (bencin in dizel) – 90 %. Davki, povezani s prometom pa so nižji od evropskega povprečja (UMAR, 2012).

Graf: Prilivi davkov na energijo EU-27 v letu 2011

Slovenija ima najvišji delež davkov na pogonska goriva v Evropi. Glede na to, da stopnje davkov na goriva v Sloveniji niso višje kot v drugih državah, je edina razlaga za njihov velik delež v BDP višja poraba goriva (Evropska komisija, 2013).
V poročilu o zeleni proračunski reformi smo opisali potrebo po razumnem in predvidljivem povečanju posameznih okoljskih davkov. Ponujamo tudi predloge za področja, na katerih lahko s spremembami  pri določenih davkov zmanjšamo škodo okolju, ki jo povzročajo.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.