Zaposlovanje

11. julija 2013

Slovenski trg delovne sile je v najslabšem stanju v zadnjih 20 letih. Nezaposlenost je zrasla 4 leta zapored. Četrtina mladih je brez zaposlitve. Razlogi za takšno stanje so gospodarska kriza v Sloveniji in njenih trgovinskih partnericah, neučinkovit javni sektor (vključuje javna podjetja) in probsežna pomoč prevelikemu gradbenemu sektorju.

 

Graf: Brezposelnost mladih v Sloveniji in EU-27 v letih 2007-2013

Youth unemployment

Kaj lahko Zelena proračunska reforma spremeni na tem področju? Ker kvantitativnih analiz za to področje ni na voljo, ponujamo nekaj primerov dobrih praks iz drugih držav:

  • Ekološka davčna reforma v Nemčiji med 1999 in 2003 (“Ökosteuerreform”) je zaslužna za večino od 250.000 novih delovnih mest, ustvarjenih v tem obdobju.
  • Novejša študija Greenpeacea in ECRC predvideva ob sledenju strategiji “Energy [R]evolution” 50 % povečanje števila delovnih mest v energetskem sektorju. V Sloveniji bi bil lahko ta delež še večji zaradi visoke energetske intenzivnosti.
  • Zeleno javno naročanje in zelene investicije ustvarjajo delovna mesta v novih sektorjih, ki imajo velik potencial za rast. Alternative v obliki finančnih inekcij propradajočim panogam pa le ohranjajo status quo in odlagajo neizbežno.
  • 100 m3 lesa lahko po nekaterih izračunih zaposli enega delavca za eno leto. To pomeni, da imamo v Sloveniji potencial za 90.000 delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju. V Sloveniji je trenutno v teh panogah zaposlenih manj kot 14.000 ljudi.
  • Kmetijstvo ima prav tako velik potencial. S povečanjem samooskrbe iz 60 % na 80 % in prehodom na bolj delovno-intenzivno ekološko kmetijstvo bi lahko do leta 2030 v tem sektorju ustvarili do 20.000 novih delovnih mest.
  • Zeleno javno naročanje in zelene investicije skupaj z okoljsko davčno reformo povečajo energetsko učinkovitost in znižajo uvoz energije. Ob znižanju uvoza lahko državljani več denarja porabijo za domače produkte in to posledično stimulira zaposlitev.
  • Zelena proračunska reforma razbremenjuje stroške dela. Če so ti nižji, se motivacija delodajalcev za zaposlovanje poveča.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.