Zaključena je revizija Podnebnega sklada

24. julija 2015

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost poslovanja ministrstva, pristojnega za okolje in Eko sklada, pri doseganju ciljev porabe sredstev Podnebnega sklada z izvedbo javnega razpisa za nakup težkih tovornih vozil.

 

22. 7. 2015 je Računsko sodišče objavilo revizijsko poročilo Sredstva za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Računsko sodišče je pri izvedbi javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev v višini 4.000.000 EUR za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13 odkrilo kar nekaj nepravilnosti.

Med drugimi javni razpis ni bil jasno povezan s cilji porabe sredstev, ki so predvidena za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb, in programom porabe sredstev, prav tako pa tudi ni imel spodbujevalnega učinka, saj je le sofinanciral že kupljena vozila. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu niso bili v celoti ustrezni, javni razpis ni vseboval meril za ocenjevanje vlog. Postopek javnega razpisa tudi ni bil izveden v skladu z zahtevami, ki jih določajo pravne podlage in besedilo javnega razpisa.

Za izvajanje nalog, ki so predmet revizije, je bilo poleg Eko sklada do 18. 9. 2014 odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, po tem datumu pa Ministrstvo za okolje in prostor.

Po oceni računskega sodišča je bilo na javnem razpisu neupravičeno dodeljenih najmanj 266.150 EUR nepovratne finančne pomoči, obstaja pa tudi velika verjetnost, da je bilo neupravičeno dodeljenih še najmanj 197.350 EUR nepovratne finančne pomoči.

Na neupravičeno dodeljena sredstva Podnebnega sklada so Računsko sodišče avgusta 2014 s Pobudo za revizijo porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe opozorile štiri članice mreže Plan B za Slovenijo (Umanotera, Focus, Greenpeace in PIC).

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.