Za družbo uresničenih priložnosti

25. oktobra 2011

Pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 36 nevladnih organizacij, združenih v mrežo Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, vabi politične stranke k skupnemu delovanju za uresničenje tretjega razvojnega podviga.

 

V zgoščeni obliki »Plan B za Slovenijo 3.0: Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga« povzema opis stanja na petnajstih aktualnih področjih trajnostnega razvoja in predlaga najpomembnejše ukrepe mandata 2012-2015. Z njimi lahko stranke Sloveniji omogočijo prehod v nizkoogljično družbo in zagotovijo dolgoročno razvojno uspešnost.

Hkrati organizacije predlagajo političnim strankam sprejetje Zaveze za uresničenje tretjega razvojnega podviga Slovenije. Namen zaveze je združiti moči pri zaščiti temeljnih potencialov kakovostnega življenja v Sloveniji. Zaveza zato ne posega v konkretne politične vsebine in podpisnikom omogoča avtonomno in suvereno razvijanje politik v skladu z lastnimi vrednotami.

Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga

Zaveza za uresničenje tretjega razvojnega podviga

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.