Vloga Banke Slovenije pri prehodu v nizkoogljično družbo

24. septembra 2020

Mreža Plan B za Slovenijo je na Banko Slovenije naslovila pismo o vlogi Banke Slovenije pri prehodu v nizkoogljično družbo.

 

Spoštovani guverner Banke Slovenije mag. Boštjan Vasle,

Pandemija nas je letos pretresla ravno tako, kot so nas pred tem pretresla opozorila o vse hujših posledicah podnebne krize.

Vse evropske institucije bi obe krizi morale nasloviti skupaj in se lotiti reševanja gospodarstva na način, ki hkrati zmanjšuje podnebno tveganje in pospešuje napredek pri doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Na vas se zatorej obračamo s povabilom, da z nami delite vaš pogled na vlogo, ki naj bi jo Banka Slovenije in Evropska centralna banka (ECB) prevzeli kot del teh prizadevanj.

ECB v okviru strateškega pregleda ponovno preučuje, kako lahko monetarna politika centralnih bank na najboljši možen način vključuje s posledicami podnebnih sprememb povezana finančna tveganja ter hkrati podpira prehod v nizkoogljično družbo. Pozdravljamo to pobudo in predlagamo, da Banka Slovenije postane bolj aktivna na področju zelenih financ npr. v okviru članstva v mreži centralnih bank in finančnih nadzornikov mreže Network for Greening the Financial System (NGFS).

V navezavi na to je predsednica ECB ga. Christine Lagarde že napovedala, da bo “raziskala vse možnosti, ki so na voljo za boj proti podnebnim spremembam.” Dodala je, da bo ECB ponovno preučila, ali je ob upoštevanju podnebnih tveganj zavarovanje s premoženjem pravilno vrednoteno; delala na vključitvi podnebnih tveganj v stresne teste za banke ter zelo verjetno uporabila boj proti podnebnim spremembam kot parameter pri oblikovanju programa nakupov finančnega premoženja ECB.

V tem duhu je skupina strokovnjakov ob široki podpori organizacij z vsega sveta opredelila pet korakov, ki jih ECB lahko sprejme ter na ta način zagotovi, da bo njen odziv na izredne razmere usklajen s cilji Pariškega sporazuma.

Skupina predlaga, da Evropska centralna banka:

  1. Uskladi program nakupov finančnega premoženja in sistem zavarovanj s Pariškim podnebnim sporazumom in tako podpre prehod v nizkoogljično družbo.
  2. Operacije refinanciranja bančnega sektorja uskladi s Pariškim sporazumom in tako spodbudi bolj trajnostno bančno posojanje in zapolni vrzel na področju zelenih naložb.
  3. Podpira kapitalske trge pri trajnostnih naložbah in usklajuje poslovanje z Evropsko investicijsko banko (ali drugimi sorodnimi evropskimi institucijami) z namenom pospeševanja zelenih naložb in prehoda v nizkoogljično prihodnost.
  4. Izvaja previdnostne ukrepe za povečanje odpornosti evropskega bančnega sektorja na podnebne dejavnike tveganja in za hkratno zmanjšanje okolju škodljivih finančnih tokov (npr. financiranje fosilnih goriv).
  5. Vodi z zgledom z rednim ocenjevanjem in obveščanjem ključnih deležnikov o skladnosti dejavnosti ECB in evropskega bančnega sistema s Pariškim sporazumom.

V Mreži Plan B za Slovenijo, ki vključuje 37 slovenskih nevladnih organizacij na področju trajnostnega razvoja, prepoznavamo pomembnost finančne politike pri spoprijemanju s podnebno krizo. Zato se pridružujemo podanim strokovnim predlogom in vas prosimo, da nas seznanite s stališčem Banke Slovenije glede zgoraj navedenih predlogov predsednice ECB in strokovnjakov. Ravno tako bi nas zanimali morebitni dodatni predlogi konkretnih politik z vaše strani, ki bi jih ECB lahko izvajala v okviru svojega mandata, z namenom podpore prehodu v ogljično nevtralno gospodarstvo.

Nenazadnje nas zanima tudi vaš pogled na vlogo Banke Slovenije pri prehodu v nizkoogljično družbo. Z velikim zanimanjem smo opazili, da ste v zadnjem Poročilu o finančni stabilnosti, objavljenem decembra 2019, prepoznali podnebne spremembe kot enega »izmed izzivov bančnega sistema danes in v prihodnje« in predstavili ugotovitve o »razvoju spremljanja podnebnih tveganj v bančnem sistemu«. Kljub temu nas z zaskrbljenostjo navdaja dejstvo, da predstavljena podnebna tveganja (in priložnosti) ne upoštevajo v zadostni meri zadnjega razvoja politik, najnovejših spoznanj o podnebnih spremembah ter medsektorskega in čezmejnega povezovanja slovenskega gospodarstva.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš odgovor in vas lepo pozdravljamo.

Polona Valič

Koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.