Vključitev emisij toplogrednih plinov od sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU trgovanja z emisijskimi kuponi

8. avgusta 2022

Mreža Plan B za Slovenijo je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila poziv glede vključitve emisij toplogrednih plinov (TGP) od sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU trgovanja z emisijskimi kuponi (EU ETS).

 

Poziv je nastal v luči dejstva, da je Evropski parlament izglasoval stališče, da bi moral biti sežig odpadkov kot sektor vključen v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi od leta 2026 naprej.

Mreža je v dopisu izrazila podporo cilju sistema EU ETS, da zmanjša emisije toplogrednih plinov in prispeva k doseganju ambicije EU za podnebno nevtralnost. Člani mreže so prepričani, da ETS lahko znatno pripomore tudi k prehodu v krožno gospodarstvo preko spodbujanja preprečevanja nastajanja odpadkov, zmanjšanja sežiga plastičnih odpadkov, spodbujanja recikliranja plastičnih odpadkov in maksimiziranja krožnosti plastike.

Obenem je mreža pozvala Ministrstvo za okolje in prostor, naj podpre izbris izjeme za sežigalnice komunalnih odpadkov v Prilogi 1 Direktive ETS (2003/87/ES).

Celoten dopis najdete na tej povezavi.

V mreži verjamemo, da je naš predlog izredno pomemben za doseganje podnebnih in krožnogospodarskih ciljev na ravni EU, in upamo, da bo ministrstvo upoštevalo naša priporočila ter podprlo stališče Evropskega parlamenta, da se sežig komunalnih odpadkov z letom 2026 vključi v ETS. Ali pa še prej.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.