Varstvo narave

Delovna skupina si prizadeva za usklajevanje stališč mreže do ključnih naravovarstvenih politik v Sloveniji in s svojim delom poskuša vplivati na to, da bo naša država izboljšala svoj odnos do ohranjanja narave.

Koordinatorstvo skupine: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

 • CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
 • DONDES, društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije
 • Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska
 • Društvo Dinaricum, Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov
 • Društvo Temno nebo Slovenije
 • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
 • Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica
 • Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR
 • Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce
 • PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja
 • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
 • Slovensko odonatološko društvo
 • Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja
 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

Delovne skupine delujejo po pravilniku delovanja delovnih skupine mreže.

Kontaktne informacije posameznih organizacij najdete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.