V svetu ministra tudi 5 predstavnikov mreže

22. novembra 2018

Zaključil se je postopek izbora 10 predstavnikov nevladnih organizacij v svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. Med desetimi izbranimi predstavniki jih pet prihaja iz organizacij, članic mreže Plan B za Slovenijo. Za predstavnike so bili imenovani Senka Šifkovič Vrbica, Gaja Brecelj, Mihael Jožef Toman, Barbara Kvac, Lenka Puh, Damjan Vinko, Jana Kus Veenvliet, Marko Peterlin, Lenka Kavčič in Tomaž Banovec.

 

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 57 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 34 kandidatur. Nevladne organizacije so  predlagale kandidate za predstavnike na 10 področjih:

1. Pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora

 • Mihael Brenčič (Slovensko geološko društvo)
 • mag. Tomaž Ogrin (predlagatelj Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave)
 • Andreja Slameršek (predlagatelj Društvo za preučevanje rib Slovenije)
 • Senka Šifkovič Vrbica (predlagatelj Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC)

2. Podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora

 • Božo Dukić (predlagatelj ZENS – Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije)
 • Gaja Brecelj (predlagatelj Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj)

3. Varstvo okolja

 • Karel Lipič (predlagatelj Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG)
 • Vlado Drvarič (predlagatelj Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri – Moja Mura)
 • Ivan Kos (predlagatelj Lovska zveza Slovenije)
 • prof. dr. Mihael Jožef Toman (predlagatelj Slovensko društvo za zaščito voda)
 • Marjana Hönigsfeld Adamič (predlagatelj Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine)
 • Andrej Mohar (predlagatelj Društvo Temno nebo Slovenije)

4. Podnebne spremembe

 • Barbara Kvac (predlagatelj Focus, društvo za sonaravni razvoj)
 • Nada Pavšer (predlagatelj Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj)

5. Krožno gospodarstvo

 • Lea Cipot (predlagatelj Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p.)
 • Lenka Puh (predlagatelj Zavod za razvoj okolju prijazne uporabe Zelena Praksa so.p.)
 • Urša Zgojznik (predlagatelj Društvo Ekologi brez meja)
 • Boris Janez Bregant (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije)

6. Biotska raznovrstnost

 • Tomaž Jančar (predlagatelj Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
 • Damjan Vinko (predlagatelj Slovensko odonatološko društvo)

7. Zavarovana območja

 • mag. Nataša Šalaja (predlagatelj Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
 • Jana Kus Veenvliet (predlagatelj Zavod Symbiosis, so.p.)

8. Urejanje prostora

 • Martina Lipnik (predlagatelj Društvo za urbano okolje DUO, Odbor za lepo staro Šiško)
 • Lilijana Jankovič Grobelšek (predlagatelj Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS)
 • Marko Peterlin (predlagatelj IPoP – Inštitut za politike prostora)
 • Barbara Viki Šubic (predlagatelj Center arhitekture Slovenije)

9. Graditev

 • Iztok Kamenski (predlagatelj Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija)
 • Adem Jahjefendić (predlagatelj Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije)
 • Nejc Černigoj, u.d.i.a (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljane)
 • Lenka Kavčič (predlagatelj AFRONT zavod za prostorsko inovativnost)

10. Stanovanja

 • Bojan Žnidaršič (predlagatelj Vitra Center za trajnostni razvoj)
 • Tomaž Banovec (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije)
 • Kristina Kulonja Horvat (predlagatelj Združenje etažnih lastnikov Slovenije)
 • Jadranka Grmek, u.d.i.a (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljane)

Več info in sklep o imenovanju najdete na spletni strani CNVOS, ki je vodil postopek izbora.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.