Uredba EU o obnovi narave – zakon ZA našo bodočnost in prihodnje generacije

27. februarja 2024

Danes je bila v Evropskem parlamentu sprejeta Uredba o obnovi narave, ki je bodoči evropski krovni predpis (zakon) za ustavitev izginjanja narave in za njeno obnovo. Blaženje podnebnih sprememb in naša celotna bodočnost sta odvisna od tega, koliko bomo uspeli zaščititi (ohraniti in obnoviti) biotsko raznovrstnost Zemlje in njene ekosisteme. Glasovanje za to uredbo predstavlja glasovanje za dolgoročni skupni interes preživetja človeštva. Uredba in Evropska podnebna pravila tvorijo dva temeljna kamna bodočnosti, v kateri bo družba lahko preživela. Varovanje biotske raznovrstnosti ekosistemov in boj proti podnebnim spremembam sta neločljivo povezana, kar poudarja tudi sama uredba.

Uredba na podlagi Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, Vračanje narave v naša življenja predstavlja pomembno pravno zavezujočo ureditev, ki pomeni hkrati tudi uresničevanje Konvencije o biotski raznovrstnosti in Kunminško-montrealskega svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost do 2030, sprejetega na zadnjem srečanju pogodbenic konvencije. Od prvotnega predloga se je uredba v pogajanjih sicer še precej spremenila, kljub temu pa je pomembno, da so se te vsebine vsaj deloma prelile iz namer strateških dokumentov v konkretne cilje in obveznosti držav. Uredba tako vzpostavlja mehanizme, da se trendi poslabševanja stanja narave oziroma biotske raznovrstnosti ustavijo in obrnejo, do 2030 pa se v EU obnovi vsaj 20 % kopenskih in 20 % morskih območij, do 2050 pa vsa območja, ki jih je potrebno obnoviti. Za ta namen bodo morale države pripraviti nacionalne načrte za obnovo, kjer bodo tudi v skladu z uredbo opredelile območja, ki jih je potrebno obnoviti. S pripravo načrtov za obnovo bodo morale države članice EU enakovredno posvetiti pozornost stanju narave in njeni obnovi, kar bo imelo pozitiven vpliv na celoten teritorij Evrope. Tiste, ki so dopustile, da se jim je stanje narave znatno poslabšalo, pa bodo morale vložiti več v njeno obnovo.

Če smo kot človeštvo izgubili spoštovanje do narave, katere del smo, so taki zakonodajni ukrepi potrebni, da trend našega uničujočega delovanja, obrnemo. Narejen je bil velik korak prav v to smer.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.