Trošarine za energente

9. julija 2013

Med energetske produkte prištevamo transportna in industrijska goriva ter goriva za ogrevanje. Trošarine na energetske produkte so okoljski davki z daleč najvišjim vplivom na proračun; vanj prispevajo približno milijardo evrov letno. Približno 90 % prihodkov v proračun iz naslova trošarin na energetske produkte pride iz naslova transportnih goriv.

To je posledica visoke stopnje porabe energije in energetske neučinkovitosti v Sloveniji, ki je med najvišjimi v Evropi. Reforma trošarin na energetske produkte lahko naenkrat podpre finančno konsolidacijo, pomeni spodbudo za zmanjšanje energetske intenzitete slovenskega gospodarstva in zmanjša izpuste CO2 (zlasti v transportnem sektorju). V poročilu predlagamo reformo trošarin v treh korakih:

    1. odpravljanje vračil in izjem od trošarin;
    2. indeksacija trošarin;
    3. harmonizacija (okoljsko pravična določitev) višine trošarin na različna goriva glede na vplive na okolje.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.