Trajnostna prometna politika

20. julija 2011

V okviru projekta Plan B za Slovenijo sodelovanje pri oblikovanju trajnostne prometne politike poteka v okviru Koalicije za trajnostno prometno politiko – KTPP. Koalicija je bila ustanovljena leta 2006, njeno delo pa koordinira CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp. Kontakt: Leon Kebe, leon.kebe@cipra.org.

 

Ključni cilj KTPP, ki deluje na neformalni osnovi, je sprejetje trajnostne prometne politike v Sloveniji.  Vsebinski prispevek KTPP se je od začetka delovanja uprl na naslednje razvojne dokumente: Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Nacionalni strateški referenčni okvir, Operativni program razvoja transportne infrastrukture 2007-2013 in Resolucija o prometni politiki Slovenije. Na podlagi tega so leta 2009 nastale Teze za trajnostno prometno politiko Slovenije, leto kasneje pa še njihova dopolnitev.

KTPP se je odzvala na Darsovo študijo, kjer so predstavljeni načrti za širitev avtocestnega obroča okrog Ljubljane in nekaterih vpadnic. Člani koalicije zahtevamo od odločevalcev boljšo alternativo cestnemu prometu: urejen javni potniški promet. Javnost smo soočili z dilemo ali si želimo 6- do 10-pasovni avtocestni obroč in razširjene mestne vpadnice ali pa s temi sredstvi raje ljudem zagotoviti učinkovitejše rešitve z javnim potniškim prometom, s tem pa tudi pravico posameznika do izbire prometnega sredstva.

 

Stališča Koalicije za trajnostno prometno politiko: “6 do 10-pasovni avtocestni obroč in razširitev mestnih vpadnic ali sodoben javni potniški promet.” (skrajšana verzija stališč tukaj).

Člani koalicije so:

 

  • CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Inštitut za trajnostni razvoj
  • Ljubljanska kolesarska mreža
  • Mariborska kolesarska mreža
  • Mountain Wilderness Slovenije
  • Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo
  • Slovenski E-forum
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
  • posameznice/ki

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.