Direktorat za okolje Evropske komisije je pripravil povzetek nekaterih študij in raziskav na temo zelenega gospodarstva, zelene rasti in zelenih delovnih mest. Posebna številka publikacije Science for Environment Policy (članki z datumom 4. maj)

 

Socialni razgledi (Urad za makroekonomske analize):

 

-     Analitičen portret razvoja slovenske družbe, klime in razmer ter razvojnih trendov, ki vplivajo na družbeno kohezijo. Socialni razgledi so rezultat želje, da bi se po razmerah in razvoju v Sloveniji razgledali z drugačnega vidika od pretežno ekonomskega, ki navadno prevladuje v poročilih UMAR.

-     Socialni razgledi 2009

-     starejše izdaje

 

Poročilo o razvoju (Urad za makroekonomske analize):

 

-     Poročilo o razvoju je dokument, v katerem UMAR enkrat na leto predstavi uresničevanje Strategije razvoja Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta v letu 2005. Razdeljeno je na dva dela. Prvi prinaša jedrnat pregled uresničevanja SRS na področju petih razvojnih prioritet, v drugem delu pa je podrobneje predstavljen napredek po kazalnikih razvoja Slovenije.

-     Poročilo o razvoju 2011 (Kazalniki razvoja Slovenije)

-     starejša poročila