Stališča mreže Plan B za Slovenijo glede vsebin podnebnega zakona

25. maja 2023

Članice mreže Plan B za Slovenijo so oblikovale svoja pričakovanja glede bistvenih vsebin podnebnega zakona, ki je v pripravi na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Na ministrstvo so naslovile pismo z dokumentom, ki vsebuje stališča NVO glede zakona in konkretne predloge za njegovo vsebino.

Nevladne organizacije za trajnostni razvoj, združene v mreži Plan B za Slovenijo, so ves čas spodbujale pripravo podnebnega zakona in se vanjo vključevale. V okviru poziva tedanjega Ministrstva za okolje in prostor so jeseni 2022 tudi strukturno predstavile, katere vse vsebine bi moral zakon opredeliti. Ker je pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo v pripravi nov osnutek zakona, je mreža na ministrstvo posredovala vsebine, predloge in rešitve, za katere v okviru Plan B za Slovenijo menimo, da morajo postati ključna vsebina zakona, če naj ta pripomore k doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Ponudili smo tudi, da rešitve podrobneje pojasnimo na skupnem sestanku.

Stališča NVO glede vsebine podnebnega zakona lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.