Srečanje NVO, ki delujejo na področju okolja z ARSO

2. julija 2018

8. junija je na ARSO potekalo prvo srečanje nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave s predstavniki Agencije RS za okolje. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o možnosti organizacije rednih tematskih srečanj, o splošnih problemih stanja okolja in monitoringa ter o morebitnih splošnih pobudah ali idejah v zvezi z načinom vodenja upravnih postopkov. Na srečanju je že bilo predlaganih nekaj tem za prihodnja srečanja: stanje okolja (narave) in kazalci (skupaj z ZRSVN), invazivne vrste ter vplivi na zdravje in načini presoje.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.