Srečanje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje

4. aprila 2014

2. aprila je na povabilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekal sestanek z predstavniki nevladnih organizacij na temi pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa NVO na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu ter seznanitev NVO z začetkom priprave projektnega razpisa 2014-2015 za okoljevarstvene in naravovarstvene NVO.

 

Predmet razprave glede pravilnika so bile pripombe, ki jih je mreža Plan B za Slovenijo posredovala na osnutek pravilnika v medresorski obravnavi. Očitki mreže so bili predvsem v smeri, da je pravilnik diskriminatoren glede na pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na drugih področjih, da je zato sistem točkovanja posameznih dosežkov nepotreben in da je ministrstvo v osnutku pravilnika točkovanje vsebinskih dosežkov še zaostrilo. Pravica vstopa v postopek ne more biti argument za ostrejše pogoje, saj so ti po Zakonu o ohranjanju narave bistveno milejši, zakon pa tudi omogoča vstopanje v postopek. Matej Verbajs iz CNVOS pa je izpostavil, da je treba javni interes presojati z vsebinskega vidika, za kar so kompetentni ravno delavci ministrstva, vse možne vsebine pa niso pokrite s predvidenimi točkovanimi vsebinskimi pogoji. Posebej je bil izpostavljen tudi problem statusa nevladnih organizacij na področju ohranjanja narave, ki ta status dopušča le za društva, ne pa tudi za zavode in ustanove, kot to določa Zakon o varstvu okolja.

18.4 aprila je predvidena objava razpisa za sofinanciranje programov NVO za obdobje 2014 in 2015. Vrednost celotnega razpisa bo 100.000 €, pol za leto 2014 in pol za leto 2015. Glavni vsebinski okvir bo snovna učinkovitost, možni pa bodo tudi inovativni programi izven tega okvira. Več podrobnosti bo znanih ob objavi razpisa.

Predstavniki Plana B so opozorili na širši problem sofinanciranja okoljskih nevladnih organizacij, saj okoljski resor namenja najmanj sredstev nevladnim organizacijam izmed vseh resorjev (od celote sredstev za nevladne organizacije v državi, prejmejo okoljske organizacije le 0,2 %). O preteklosti že dogovorjeni rešitvi, da se pripravi poseben pravilnik o sofinanciranju okoljskih nevladnih organizacij, še ni sledu, odprti ostajata tudi vprašanji določenega deleža za osveščevalne aktivnosti za NVO-je iz podnebnega sklada ter sofinanciranja evropskih projektov, ki jih pridobijo slovenske nevladne organizacije. Iz MKO so zagotovili, da se glede Podnebnega sklada vodi več aktivnosti in si prizadeva za sprejem predlagane rešitve (do 4% sredstev Podnebnega sklada za aktivnosti NVO). Glede sofinanciranja projektov pa bo organiziran sestanek s pristojnimi.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.