Sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij

29. julija 2011

Navkljub pomembni vlogi, ki jo nevladne organizacije igrajo v družbi, se ta ne odraža v višini javnega financiranja. Okoljske NVO pa so kljub veliki podpori in zaupanju javnosti v še dodatnem deprivilegiranem položaju glede na ostale NVO. Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega proračunskega sofinanciranja, saj dobijo le 0,2 odstotka vseh sredstev, namenjenih NVO.

Kljub izraziti družbeni potrebi po njihovem delovanju, so se okoljske NVO tako znašle v situaciji, ko se zaradi neurejenega sistemskega okolja oziroma neobstoječih virov programskega in projektnega sofinanciranja borijo za obstanek. V okviru projekta Plan B za Slovenijo smo zato izvedli raziskavo, katere namen je bil najti in izbrati nekatere dobre prakse sistemskega financiranja okoljskih NVO v evropskih državah, ki bodo služile kot osnova za prenos v slovenski prostor. Glavni spoznanji pregleda sta, da imajo evropske države sistemsko financiranje okoljskih NVO urejeno izjemno neenotno, a da kljub neenotnosti obstaja veliko bogastvo potencialnih virov financiranja, ki lahko dobro služijo kot osnova za prenos v slovenski prostor.

Pregled primerov evropskih dobrih praks sistemskega sofinanciranja okoljskih NVO s strani državnih virov je bil skupaj s pregledom sofinanciranja celotnega slovenskega nevladnega sektorja obravnavan na delavnici, ki so se je udeležili predstavniki večjih okoljskih NVO. Namen je bil najti mehanizem, ki ima visok potencial dosežene višine sredstev in je obenem neodvisen od dnevne politike. Izbran mehanizem bo osnova za kampanjo za sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij.

 

Kampanja za sistemsko sofinanciranje bo usmerjena v mehanizem, kjer se bodo sredstva razdeljevala preko razpisov pri Eko skladu, pri čemer bo vir sredstev 1 odstotek od okoljskih taks. Namen kampanje in tudi te raziskave je vzpostaviti sistemsko sofinanciranje okoljskih NVO v Sloveniji ter tako omogočiti ne samo obstoj, ampak tudi nadaljnji razvoj tako pomembnega stebra zdrave demokratične družbe.

Sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij s strani državnih virov – raziskava

Sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij s strani državnih virov – povzetek

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.