Septembrski Podnebni novičnik 2023

14. septembra 2023

Razposlali smo 36. Podnebni novičnik mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor.

Avtorica tokratnega uvodnika je dr. Urška Koce iz DOPPS, ki je v njem razmišljala o biodiverzitetni krizi:

“Podnebna kriza in kriza biodiverzitete pa sta v resnici nerazdružljivo prepleteni in se medsebojno poglabljata. V znanstvenih krogih se zbira vse več dokazov, da podnebne spremembe niso le (neposreden) problem za človeško družbo, ampak imajo številne negativne vplive tudi na biodiverziteto. Izguba biodiverzitete po drugi strani pospešuje podnebne spremembe in povečuje njihove negativne posledice v okolju, saj vse bolj osiromašeni ekosistemi izgubljajo svojo naravno sposobnost blaženja podnebnih sprememb in so nanje tudi manj odporni. Krizi sta torej v pozitivni povratni zanki.”

Celoten uvodnik, novice vsebinskih mrež in aktivnosti članic najdete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.