“Rights of Nature Europe” (2017-2020)

29. marca 2017

Mreža Plan B za Slovenijo sodeluje pri oblikovanju državljanske pobude državljanov EU (ECI) za sprejem zakonodajnega predloga – direktive o pravicah narave. Rights of Nature Europe (RoNE) je iniciativa, ki predlaga uvedbo povsem novega okvira za varovanje našega življenjskega prostora, ki predstavlja realnost našega bivanja: Mi smo narava – del soodvisne mreže življenja; ko uspeva narava, uspevamo tudi mi.

Mreža Plan B za Slovenijo sodeluje pri oblikovanju državljanske pobude državljanov EU (ECI) za sprejem zakonodajnega predloga – direktive o pravicah narave.

Rights of Nature Europe (RoNE) je iniciativa, ki predlaga uvedbo povsem novega okvira za varovanje našega življenjskega prostora, ki predstavlja realnost našega bivanja: Mi smo narava – del soodvisne mreže življenja; ko uspeva narava, uspevamo tudi mi.

RoNE premika paradigme z obračanjem strukture pravnega varovanja (in spoštovanja), ki naravo doslej opredeljuje kot predmet, ločen od nas (kar je tudi izvor problema) v subjekt prava, ki ima enake pravice kot ljudje in korporacije. Človeške skupnosti, ki sicer nimajo te možnosti, so s tem pooblaščene, da branijo te pravice na sodiščih, s čimer varujejo našo kolektivno pravico do življenja. Postaviti naravo kot nosilca pravic prinaša tudi določene dolžnosti: skrbnega ravnanja z naravo, obveznosti do narave in trajnostnega upravljanja, ki je v skladu z dejanskim delovanjem ekosistemov. Gre za temeljno in sistemsko preoblikovanje v okoljskem pravu, ki je nujno potrebno za soočanje z izzivi današnjega časa.

Osnutek direktive v slovenskem jeziku si lahko preberete tukaj.

Pomembne povezave:

 

16. 10. 2020: Konferenca o “Iniciativi za Evropsko prepoznanje pravic Narave”

Narava kot taka ima svojo intrinzično (»notranjo«) vrednost, ki zahteva celovito zaščito in ohranjanje. In ravno to je bila osrednja tema uvodne konference o »Iniciativi za Evropsko prepoznanje pravic Narave« z glavno govorko Marie Toussaint, poslanko Evropskega parlamenta. Uvodoma je bil predstavljen intrinzični pomen narave ter da smo ljudje del nje in kako smo na to pozabili. Osrednje vprašanje konference je bilo: “Kako je Evropa postala edini kontinent, ki ne prepoznava pravic narave v svojih političnih agendah? Kako je prišlo do razvoja take mentalitete in zakaj smo v politiki pozabili na naravo?

Kaj bi bila Evropska vizija za pravice narave?

Izpostavljeni so bili primeri dobre prakse iz tujih držav, ki že imajo nekatere zakonske ureditve, s katerimi so naravi ali pa elementom narave (npr. posameznim ekosistemom, rekam, gozdovom) priznane njihove lastne pravice, ali pa so pravice narave celo zapisane v ustavi (npr. Ekvador). To so povečini države južnoameriškega kontinenta z močno prisotnostjo domorodnih prebivalcev (Bolivija, Brazilija, Argentina, Kolumbija), pa tudi določeni predeli Mehike in Združenih držav Amerike. Primere take prakse, kjer so v zakonu prepoznane pravice narave ali njenih elementov, pa najdemo tudi v Indiji in v Afriki.

Evropa v tem oziru očitno nazaduje, saj je v zadnjih desetletjih na tem območju prevladovala dogma ekonomske rasti oz. težnja po še večjem razvoju, ki ga poganja duh kapitalizma. Vendar pa se tudi ta mentaliteta počasi spreminja, kar je več kot potrebno – prepoznati bo potrebno, da ima narava lastno notranjo vrednost, ki je neodvisna od tega, kakšne koristi ima od nje človek.

Evropa se kot vodilna svetovna sila tako sooča s hitrimi spremembami, na katere se bo potrebno prilagoditi tudi v okviru pravne ureditve, ter skladno s tem spremeniti pravni okvir. Spoštovati moramo pravice narave ter s svojim ravnanjem prispevati, da se naravna ravnovesja znova vzpostavijo; svoja življenja pa urediti znotraj njih. To je edina pot k pravemu napredku.

Človekovih pravic ne bomo mogli zagotavljati, če bo naša narava uničena – brez narave namreč človek ne obstaja.

 

11. 12. 2017: Konferenca Harmony with Nature – Nismo kapljica v oceanu, smo ocean v kapljici

Predstavnica mreže Plan B za Slovenijo se je udeležila konference Harmony with Nature, ki poteka 11. in 12. 12. 2017 v palači Združenih narodov v Ženevi, ki ga organizira mednarodna nevladna organizacija Objectif Science International, ki se ukvarja s participatornim raziskovanjem in ima položaj posvetovalne NVO pri Združenih narodih. Udeleženci široke mednarodne zasedbe so predstavili napredek v svojih okoljih v smeri prepoznavanja inherentnih pravic narave tako v akademski sferi, kot na ravni iniciativ, ki vznikajo med nevladnimi organizacijami. Ena takih je tudi pobuda za sprejem deklaracije o pravicah matere Zemlje v okviru Združenih narodov. Konferenca je ustvarila tudi prostor za izmenjavo stališč glede naslavljanja ključnih problemov vzdržnega razvoja tako s stališča znanosti, prava, filozofije, izobraževanja ter povezovanje podobno mislečih na poti harmoniziranja človekovih ravnanj z naravo. Kot je rekla ena izmed udeleženk: »Duh vzpostavitve in zaščite pravic narave je že ušel iz flaške…«, proces gre lahko samo naprej.

 

24. 11. 2017: Prvo letno poročilo “Nature’s Rights”

Po dveh letih in pol delovanja je ekipa Nature’s Rights izdala Prvo letno poročilo, ki zajema obdobje med aprilom 2015 in septembrom 2016. V tem času je ekipa, ki deluje prostovljno, usposobila 150 prostovoljcev iz desetih evropskih držav, zgradila mrežo več kot 200 strokovnjakov, nastopili so na 31 konferencah, organizirali 21 delavnic, pripravili smo tudi osnutek EU direktive za pravice narave. Ekipa iz Portugalske je sprožila državljanjsko pobudo s predlogom o vnosu pravic narave v nacionalno zakonodajo. Isto trenutno pripravlja tudi ekipa iz Romunije. Delujemo pa tudi kot evropski moderatorji za iniciativo Harmony with Nature Združenih narodov.

 

12. 4. 2017: Konferenca “Nature’s Rights” v Evropskem parlamentu 

29. marca je v Evropskem parlamentu potekala konferenca “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”. Rights of Nature Europe (RoNE) je iniciativa za sprejem zakonodajnega predloga – direktive o pravicah narave.

Po besedah organizatorja, britanske nevladne organizacije Nature’s Rights, je bila konferenca velik uspeh. Nekaj utrinkov si lahko ogledate tukaj:

https://twitter.com/i/moments/847412359643619330

https://www.facebook.com/NaturesRights/posts/1104423039685367

Mreža Plan B za Slovenijo je nacionalni koordinator evropske državljanske pobude, ki bo lansirana v tem letu in s katero želimo Evropsko komisijo pozvati k sprejemu zakonodajnega predloga. Preveden osnutek predloga direktive in ostale info o izvedeni konferenci najdete tukaj. Na tejle povezavi pa si lahko preberete kako lahko kot posameznik sodelujete in pomagate pri doseganju cilja.

 

 

29. 3. 2017: Konferenca v Evropskem parlamentu: “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”

29. marca bo med 13.00 in 15.00 uro v Bruslju potekala konferenca “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”.

Vabilo na konferenco
Program konference
Povzetek konference

Več info: polona@planbzaslovenijo.si

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.