Rezultati spletne ankete: Vizija – Trajnostni promet 2025

1. junija 2018

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo pripravili Teze trajnostne prometne politike s katerimi smo zastavili cilje na področju javnega potniškega prometa, kolesarjenja in pešačenja, prometnega načrtovanja. Na podlagi tez smo oblikovalni spletno anketo: Vizija – Trajnostni promet 2025, ki smo jo posredovali političnim strankam, ki sodelujejo v procesu parlamentarnih volitev 2018.

 

Trajnostna prometna politika je  v Sloveniji nerazumljena, neenakomerno se vlaga v prometne sisteme, kar se kaže v najslabšem modal splitu v Evropi (v Sloveniji kar 86 % vseh poti opravimo z avtom), visokih izdatkih gospodinjstev za prevoz (16 % proračuna gospodinjstva je namenjenega mobilnosti). Eksterni stroški prometa letno terjajo kar 6 – 9 % slovenskega BDP-ja. Največ toplogrednih plinov Slovenija ustvari ravno na področju prometa.

Mobilnost je ena od osnovnih značilnosti razvitih družb. Skrb za mobilnost prebivalstva ne predstavlja zgolj vlaganja v cestno infrastrukturo, temveč uravnotežen razvoj vseh prometnih podsistemov, njihovo inteligentno povezovanje in spreminjanje potovalnih navad. Da Slovenija ne bi ostala država, ki s prekomernim favoriziranjem cestnega prometa ogroža svoje okolje in zdravje svojih državljanov ter z oblikovanjem cestnih koridorjev čez svoje ozemlje pomaga tlakovati pot gospodarskega razvoja vseh okoliških in drugih držav EU, je potrebno z aktivno politiko zagotoviti razvoj možnosti za okolju in družbi prijazno mobilnost.

Tukaj predstavljamo začasne rezultate ankete glede na odziv političnih strank, ki so svoje odgovore posredovale do 31. 5. Ker pričakujemo najavljene odgovore preostalih strank, bomo po prejemu odgovorov objavili tudi končno poročilo.

Hkrati nas veseli dejstvo, da so se politične stranke, ki so sodelovale v spletni anketi pozitivno opredelile do večine ciljev na področju razvoja trajnostnega prometa, kar je dobra popotnica za oblikovanje trajnostno naravnane prometne politike v mandatu naslednje vlade.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.