Razvojni forum Prihodnost kmetijstva in hrane v Sloveniji

10. maja 2010

Umanotera je 18. maja v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani organizirala razvojni forum z naslovom “Prihodnost kmetijstva in hrane v Sloveniji”.

 

Na razvojnem forumu so kot uvodničaji sodelovali profesor dr. Marina Pintar iz Biotehniške fakultete UL, dr. Jože Verbič in dr. Borut Vrščaj iz Kmetijskega inštituta Slovenije, mag. Mateja Kovač iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, Janita Kolmanič iz podjetja Geaprodukt, Andrej Medved iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj.

Sporočilo za javnost je dostopno tukaj, pripravili pa smo tudi poročilo s foruma.

Predstavitve sodelujočih na forumu:

– prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta UL: Voda in zemljišča – za kmetijstvo nujna naravna vira

– dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije: Ekoučinkovitost kmetijskega sistema kot celote – od specializacije k diverzifikaciji

– mag. Mateja Kovač, Urad za makroekonomske analize in razvoj: Slovensko kmetijstvo v luči gospodarskega pomena, zagotavljanja samooskrbe in sposobnosti konkuriranja

– Janita Kolmanič, Geaprodukt: Zamisli za izboljšanje lokalne pridelave in oskrbe z vrtninami in sadjem

– Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj: Kako smo v Sloveniji izkoristili ekološko kmetijstvo

Na forumu sta nastopila še dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije, s prispevkom Izgubljanje kmetijskih zemljišč, širši pomen tal in težave upravljanja s prostorom in kmetijskimi zemljišči ter Andrej Medved, DOPPS, s prispevkom Kmetijstvo in ohranjanje narave.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.