Razvojni forum Kompasi razvoja in blaginje

7. junija 2010

Kompasi razvojna in blaginje – Razvojne strategije in merjenje njihove uspešnosti: kako izmeriti blaginjo? je zadnji v seriji razvojnih forumov, ki ga je v okviru Plana B za Slovenijo 2.0 organizirala Umanotera.

 

S forumom smo odprli razpravo o alternativnih kazalcih razvoja in blaginje, ki bi jih Slovenija morala upoštevati pri merjenju uspešnosti nove razvojne strategije.

Na forumu so nastopili mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta, sociolog Matjaž Hanžek, ekonomistka dr. Ana Murn, sociloginja dr. Marta Gregorčič, dr. Lučka Kajfež Bogataj iz Biotehniške fakultete UL, dr. Katja Vintar Mally iz Filozofske fakultete UL in Mojca Suvorov iz Statističnega urada RS. Pogovor je vodila Ksenija Horvat Petrovčič.

 

Posnetek celotnega foruma je dostopen na spletni strani Državnega sveta.

 

Vabimo vas, da si preberete razpravo Matjaža Hanžka z naslovom Kompasi razvoja – kratek pogled v zgodovino.

Sporočilo za javnost je dostopno tukaj.

Predstavitve govorcev:

– mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta: Uvodni nagovor

– dr. Ana Murn, ekonomistka: Ali je BDP in njegove izpeljanke pravo merilo napredka države in blaginje njenih prebivalk in prebivalcev?

– dr. Marta Gregorčič, sociologinja: “Dodajno še ščepec domoljubljan in pozabimo na ustvarjalno življenje” UMAR: IB revija, let. 44, št. 1 (2010), str. 27-41

– dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta UL: Merjenje “nevidne” ekonomije: Indeks pravega napredka in Indeks naravnega kapitala

– dr. Katja Vintar Mally, Filozofska fakulteta UL: Soočanje socialno-ekonomskih in okoljskih meril napredka: Indeks človekovega razvoja in ekološki odtis

– Mojca Suvorov, Statistični urad RS: Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo?

Matjaž Hanžek, sociolog: Kako srečati srečo?

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.