Prva mrežna delavnica o veščini pisanja in spreminjanja predpisov

22. decembra 2010

V okviru projekta Plan B za Slovenijo je sredi januarja v Ljubljani potekala prva mrežna delavnica za nevladne organizacije s področja okolja z naslovom Veščina priprave pobud za sprejem ali spremembo predpisov.

 

Na delavnici se je zbralo več kot 20 udeležencev iz različnih okoljskih nevladih organizacij, kar kaže na veliko zanimanje in hkrati velik primanjkljaj (večine) okoljskih nevladnih organizacij na pravnem področju. Delavnico je vodil Borut Šantej iz Inštituta za pravo okolja. Predavatelj je  med drugim za Evropsko komisijo opravil že več kot 30 študij usklajenosti slovenskih predpisov s področja varstva okolja s pravnim redom Evropske unije.

Udeleženci delavnice so se seznanili z različnimi vrstami pravnih predpisov, subjekti, ki so lahko predlagatelji predpisov ter z organi, ki predpise sprejemajo, in načini sprejemanja predpisov.  Kot je poudaril Borut Šantej, so pri vsakem problemu pomembni naslednji koraki: ugotoviti moramo, kaj je problem, ali za njegovo rešitev potrebujemo predpis in kateri predpis bo pravi. Po njegovih besedah dober predpis deluje v javnem interesu, poleg tega je nedvoumen, jasen, razumljiv, učinkovit in popoln – ne dopušča pravnih praznin. Temeljna zahteva vsakega predpisa je tudi, da je usklajen s pravnim redom in da so ukrepi, ki jih predvideva, sorazmerni.

Gradivo z delavnice

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.