Priročnik za sodelovanje z Državnim zborom

9. avgusta 2013

Državni zbor Republike Slovenije: kako sodelovati?

Priročnik za nevladne organizacije za spremljanje dela Državnega zbora in sodelovanje v postopkih odločanja

Državni zbor je najvišje predstavniško in zakonodajno telo v državi, poslanci Državnega zbora pa predstavljajo vse državljane. Osnovna naloga Državnega zbora je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor tudi volilno in nadzorno funkcijo.

Okoljske nevladne organizacije zaradi svojega dela na politikah na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles večkrat sodelujemo in jih spremljamo. Za lažje spremljanje dela Državnega zbora smo pripravili priročnik, v katerem so zbrane vse informacije na enem mestu: kako spremljati delo in sodelovati z Državnim zborom. Velikokrat namreč pri našem delu potrebujemo informacije o tem, kako sodelovati in spremljati seje, kako poiskati zakonodajne in druge akte, ki so v obravnavi v Državnem zboru, kako spremljati glasovanje o aktih, kje najti magnetograme sej, kako vložiti peticijo ipd.

Na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si, najdete tudi mnoge druge informacije, med njimi koledar dogodkov v Državnem zboru in kontakte vseh poslancev.

Vsebina priročnika:

Pristojnosti Državnega zbora
Seje Državnega zbora
Sodelovanje javnosti na sejah
Spremljanje sej
Zapisi in magnetogrami sej
Iskanje dokumentov, zapisov in magnetogramov sej
Zakoni in akti
Zakonodajni postopek
Iskanje gradiva in podatkov o glasovanju o zakonih in aktih
Peticija
Ljudska iniciativa in referendum

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.