Priprava strategije brez poročila o stanju okolja in NPVO

18. marca 2016

Dne 17. 3. 2016 je potekalo tretje javno posvetovanje v postopku priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije, na katerem je Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo osnutek Vizije in ciljev prostorskega razvoja.

 

Svoje modele prostorskega razvoja pa je predstavilo tudi pet skupin študentov iz štirih fakultet. Vizija in projekti študentov so tudi zbrani v publikaciji Slovenski prostor 2050, Vizije prostorskega razvoja Slovenije. Širša javnost bo lahko na osnutek vizije prostorskega razvoja podala komentarje tudi v elektronski obliki preko vprašalnika na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Ker je prostorsko načrtovanje pravzaprav glavno orodje varstva okolja okoljske nevladne organizacije vabimo, da se v čim večjem številu odzovejo s svojimi predlogi.

Predstavnica mreže Plan B za Slovenijo je na posvetu izpostavila potrebnost vključitve spoštovanja narave in okvirov, blaginjo kot vrednoto pa postaviti v okvir gospodarske stabilnosti in manjše potrošnje. Pri oblikovanju ciljev naj strategija v večji meri upošteva podnebne spremembe. Glede samega procesa priprave pa se postavlja vprašanje, kako ministrstvo premošča odsotnost poročila o stanju okolja v Sloveniji (zadnje 2009, naslednje bi moralo biti 2013 in potem 2017) in nacionalnega programa varstva okolja (veljavnost mu je iztekla 2012).

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.