Pripombe na osnutek Smernic za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

21. februarja 2023

Ministrstvo za javno upravo je z namenom tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami pripravilo predlog Smernic za sodelovanje ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami. Nanj sta se družno odzvali mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor.

Mreži pozdravljata, da je Ministrstvo za javno upravo upoštevalo pripombe in pripravilo nov osnutek ter ga ponovno dalo v javno obravnavo. Nov osnutek je dober, strnjen, jasen in bo tako za ministrstva, kot za občine, uporaben. Pri njegovem uveljavljanju pa bodo verjetno potrebne še dodatne aktivnosti ministrstva v smislu ozaveščanja in izobraževanja javnih uslužbencev. Smernice v predlagani vsebini zajemajo bistvene elemente sodelovanja v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Kljub temu pa sta mreži podali še naslednja predloga za dopolnitev smernic:

1. Smernice bi lahko nakazovale tudi na potreben dialog z neformalnimi oblikami združenj (npr. Mladi za podnebno pravičnost, Glas ljudstva, civilne iniciative), ki tudi oblikujejo glas civilne družbe. Gre za angažirano obliko civilne družbe, ki je bolj koncentrirana kot splošna javnost, ni pa formalno organizirana kot nevladna organizacija.

2. V smernice bi se morala vključiti tudi podpora nevladnim organizacijam v obliki prostorov v lasti države (in občin).

Razlago pripomb in celoten dokument lahko preberete tu.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.