Pripombe na Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja

6. novembra 2017

Mreža je MOPu posredovala pripombe na objavljen Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030. Na splošno dokument zaznamuje lahkotnost pogleda na okoljske izzive, predvsem na področju podnebnih sprememb in stanja tal (oz. kmetijskih zemljišč).

 

Namreč, ambicija zdravega naravnega okolja v Sloveniji in izven nje, ki omogoča kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam, v sedanjem stanju ni lahko dosegljiv cilj. Slovenija je nadpovprečno podnebno ranljiva (segreva se 2x hitreje od globalnega povprečja), imamo najmanj kmetijskih zemljišč na prebivalca v EU in nobenih zaščitnih mehanizmov (na str. 59 je navedeno poročilo Svetovnega ekonomskega foruma, ki ocenjuje neuspeh pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje kot tveganje z največjo stopnjo vpliva v prihodnosti). Dokumentu tako manjka potrebna resnost in opozorilo na nevarnost preživetja civilizacije. Ne glede na nacionalno raven dokumenta, je potrebna ambiciozna vpetost v širši prostor in izpostavljenost podnebnih sprememb.

Dokument bi moral jasno podati tudi podlage za spremembe paradigme varstva okolja od antropocentrične k ekocentrični – varovanju okolja/narave ne kot vira za potrebe človeka, temveč varovanju zaradi njegove notranje vrednosti, to je sposobnosti, da omogoča življenje, katerega del je človek, zato je njegovo preživetje izključno odvisno od ohranjanja te notranje vrednosti.

Poslane pripombe si lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.