Pripombe mreže na osnutek Slovenske industrijske strategije

19. oktobra 2020

V mreži Plan B za Slovenijo smo se odzvali na osnutek Slovenske industrijske strategije.

 

V Planu B za Slovenijo – mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pozdravljamo namero industrijske strategije, ki svoje poslanstvo prepoznava v »ustvarjanju pogojev za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo«. Kljub temu v strategiji pogrešamo omembo Pariškega sporazuma in s tem povezanih prizadevanj za omejitev pregrevanja planeta na 1,5 stopinje Celzija ter predvsem poudarek na nujnosti pravočasnega in zadostnega ukrepanja v vseh sektorjih. Strategija uvodoma sicer izpostavlja visok delež energetsko intenzivnih dejavnosti (EII) v strukturi slovenskega gospodarstva, žal pa tega dejstva ne povezuje z primerjalno večjo ranljivostjo Slovenije zaradi večje izpostavljenosti spremembam, ki bodo izhajale iz podnebno-energetskih politik in z njimi povezane nujnosti pravočasnega in učinkovitega ukrepanja – torej prestrukturiranja slovenskega gospodarstva in podjetij v energetsko intenzivnih dejavnostih.

Celotne pripombe si lahko preberete tukaj >>>

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.