Pripombe in predlogi na osnutek Pravilnika o pomembnejših dosežkih, pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja

16. februarja 2023

Ministrstvo za okolje in prostor je 11. 1. 2023 podalo v javno razpravo Pravilnik o pomembnejših dosežkih, pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, na katerega je mreža Plan B za Slovenijo podala pripombe in predloge.

V mreži Plan B za Slovenijo smo pripravo poenostavljenega Pravilnika, ki ga ocenjujemo kot koristnega in skladnega z Zakonom o nevladnih organizacijah, pozdravili. Na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvo za naravne vire in prostor smo naslovili nekaj pripomb s predlogi ter vprašanja glede razjasnitve določenih zadev. Opozorili smo na sistem točkovanja in ocenjevanja NVO v postopku dokazovanja delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Obenem smo predlagali vsebinsko dopolnitev 2. člena osnutka in zaprosili za dodatno pojasnilo na področju poročanja.

Celoten odziv mreže Plan B za Slovenijo lahko preberete tu.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.