Prihodnje generacije

11. julija 2013

Nepravično porazdeljevanje se ne dogaja samo med gospodarskimi panogami in med družbenimi sloji, ampak tudi med različnimi generacijami. Če ostanemo na začrtani poti, bomo zanamcem pustili zelo težavno in neprijazno prihodnost z naslednjimi značilnostmi:

 

    • Javni dolg se bo močno povečal. Nekateri analitiki pričakujejo, da se bo slovenski javni dolg povečal nad 100 % BDP kot posledica gospodarske in finančne krize.
    • Omejeni naravni viri bodo izkoriščani v večji meri. Načrti za šesti blok šoštanjske termoelektrarne predvidevajo veliko izrabo domačega lignita, kar bo zelo omejilo možnost njegove izrabe prihodnjim generacijam. Gradnja novih cest, hiš, nakupovalnih središč, industrijskih con se navadno dogaja na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki jih zaradi geografskih značilnosti Slovenije že tako primanjkuje. Ena izmed posledic teh procesov je nizka prehranska samooskrba. Ob nadaljevanju trenda bodo prihodnje generacije od uvoza odvisne še v večji meri kot zdajšnja.
    • Svoboda političnih odločitev (na okoljskem področju) bo v prihodnosti bolj omejena. Kot odziv na svetovne podnebne spremembe je EU razvila ambiciozen načrt za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Če nameravamo te cilje in omejitve upoštevati, bo morala Slovenija do leta 2050 izpuste toplogrednih plinov zmanjšati kar za 80 %. Potrebni bodo ostri ukrepi predvsem na področjih transporta, proizvodnje električne energije in toplote. Odločitev za projekt TEŠ 6 in nepripravljenost za višje obdavčitve transporta pomenita veliko manjši manevrski prostor prihodnjih generacij pri izbiri ukrepov za zniževanje emisij CO2.

Graf: Pot do zmanjšanja emisij v Sloveniji za 80% do 2050

emissions pathway

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.