Postanite organizacija članica

Članica mreže Plan B za Slovenijo lahko postane nevladna organizacija, ki najmanj eno leto deluje v Sloveniji in ima v ustanovnem aktu ali statutu zapisano, da deluje s ciljem ohranitve okolja in/ali narave in/ali trajnostnega razvoja. Članstvo v mreži je prostovoljno, članice mreže pa plačujejo članarino.

Članica mreže ne more postati organizacija, ki je ustanovljena s strani političnih strank, gospodarskih družb ali verskih skupnosti, oziroma katere člani so navedene organizacije, ter nevladna organizacija, ki je financirana s strani političnih strank, (v pretežni meri – več kot 50 %) gospodarskih družb ali (v pretežni meri – več kot 50 %) verskih skupnosti.

Nevladna organizacija postane članica mreže s sklepom Zbora članic na podlagi pristopne izjave, s katero se zaveže spoštovati Ustanovno listino, pravila delovanja mreže, druge akte in odločitve mreže.

Če ste nevladna organizacija, ki se ukvarja z varovanjem okolja in trajnostnim razvojem ter želite postati članica mreže Plan B za Slovenijo, preberite Ustanovno listino in Pravila delovanja. V primeru strinjanja in izpolnjevanja pogojev za članstvo ter želji po aktivnem sodelovanju v mreži, pišite naši koordinatorki mreže.

Imate vprašanje ali se nam želite pridružiti?

Pišite nam

Če ste nevladna organizacija, ki se ukvarja z varovanjem okolja in trajnostnim razvojem ter želite postati članica mreže Plan B za Slovenijo, preberite Ustanovno listino in Pravila delovanja.

V primeru strinjanja in izpolnjevanja pogojev za članstvo ter želji po aktivnem sodelovanju v mreži, pišite naši koordinatorki mreže.

Martina Pernuš, koordinatorka mreže

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.