Predlog za javno razpravo o osnutku Deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU

22. junija 2017

Mreži Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta na Ministrstvo za zunanje zadeve naslovili Predlog za javno razpravo o osnutku Deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU.

 

Nevladne organizacije v mreži Plan B za Slovenijo (mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj) in Mreži za prostor (mreža nevladnih organizacij za trajnostno urejanje prostora) že daljši čas spremljamo aktivnosti RS glede vključevanja javnosti pri odločanju oziroma oblikovanju stališč in usmeritev v zvezi z delovanjem Republike Slovenije pri sprejemanju odločitev v inštitucijah EU. V zvezi s tem je bila v sodelovanju obeh mrež v letu 2015 pripravljena Analiza sodelovanja javnosti pri oblikovanju stališč RS do dokumentov EU na področju varstva okolja in urejanja prostora, ki je ugotovila, da to polje odločanja s strani države ni odprto za sodelovanje javnosti.

Država na podlagi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije svoje prioritete v EU določa vsakih 18 mesecev s sprejemom Deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije. Glede na to, da se veljavna deklaracija izteče junija 2017, s tem predlogom nevladne organizacije obeh mrež dajemo pobudo, da se:

 

– priprava bodoče deklaracije odpre za javnost že v fazi priprave deklaracije in izvede tudi javna razprava,

– v deklaracijo vključi bolj ambiciozne in konkretnejše cilje glede podnebnih sprememb, trajnostnega prometa in krožnega gospodarstva, 

– postopek oblikovanja in sprejemanja stališč RS v procesih odločanja v EU glede okolja odpre za sodelovanje javnosti.

Celoten dopis si lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.