Poziv okoljskim nevladnim organizacijam k pridobivanju statusa v javnem interesu

27. januarja 2015

Varstvo okolja je v javnem interesu, okolje in narava pa nimata svojega glasu, zato smo zgolj ljudje lahko tisti, ki v imenu okolja in ohranjanja/vzpostavljanja naravnega ravnovesja lahko zastopamo stališča okolja.

 

Na področju varstva okolja in ohranjanja narave je družba nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na tem področju še vedno maloštevilna. Kot je razvidno iz seznamov na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si/si/nevladne_organizacije/ je trenutno organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja 23, na področju ohranjanja narave pa 30 (seznam ima sicer 31 organizacij, vendar je ena dvakrat navedena. Ob tem imajo nekatere organizacije oba statusa (8), tako je trenutno skupaj 45 organizacij s statusom v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja in Zakonu o ohranjanju narave.

Varstvo okolja je v javnem interesu, okolje in narava pa nimata svojega glasu, zato smo zgolj ljudje lahko tisti, ki v imenu okolja in ohranja/vzpostavljanja naravnega ravnovesja lahko zastopamo stališča okolja. Mišljenje, da bo država primerno skrbela za varstvo okolja, je zmotno. Država je v skrbi za blaginjo družbe vedno v neki shizofreni situaciji, saj mora istočasno skrbeti za gospodarski razvoj in varstvo okolja, pri čemer ima slednje v ozadju mnogo šibkejše lobije. Tako so prav nevladne organizacije tiste, ki so protiutež, pa tudi pomoč državi pri uresničevanju javnega interesa varstva okolja, ki je naše skupno dobro. Da se država zaveda, ali se vsaj je zavedala tega pa se izraža tudi skozi določilo 138. člena zakona o ohranjanju narave, kjer se je država zavezala, da bo z društvi, ki imajo status delovanja v javnem interesu sklenila pogodbo v zvezi z nadomestili za stroške opravljanja dejavnosti društva, ki je v javnem interesu. Čeprav doslej tega ni nikoli realizirala, zakonsko določilo jasno kaže na zavedanje države, da organizacija v javnem interesu dela nekaj, za kar je primarno zadolžena država, delovanje take organizacije v splošno korist pa ima tudi svojo vrednost.

Število nevladnih organizacij s statusom delovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave sicer vztrajno narašča, še posebej po zadnjih spremembah ZVO-1F, ki so na vzpodbudo Evropske komisije prinesle olajšave pogojev za pridobitev statusa. Nujno je, da se ta proces še nadaljuje in naj za status zaprosijo vse organizacije, ki dejansko izpolnjujejo pogoje, saj se s tem okrepi glas varstva okolja in narave, ta skupina organizacij pa postane vse pomembnejši dejavnik varstva okolja. To je še posebej pomembno ob dejstvu vztrajne (kadrovske) slabitve okolja na ravni ministrstva, čeprav je nadvse pozdravno, da je okolje, skupaj s prostorom spet pridobilo svoje samostojno ministrstvo.

Pred časom je CNVOS naredil zelo uporaben pregled vseh statusov delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu. V zvezi z okoljem so pomembni naslednji statusi:

– status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja po Zakonu o varstvu okolja, http://www.cnvos.si/article/id/10838/cid/389
– status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave po Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o društvih http://www.cnvos.si/article/id/10837/cid/389
– status delovanja v javnem interesu na področju zaščite živali po Zakonu o zaščiti živali http://www.cnvos.si/article/id/10823/cid/389
– status delovanja v javnem interesu na področju prometa http://www.cnvos.si/article/id/10822/cid/389 , energije http://www.cnvos.si/article/id/10821/cid/389 in prostora http://www.cnvos.si/article/id/10820/cid/389 na podlagi Zakona o društvih in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora
– status delovanja v javnem interesu na področju kmetijstva http://www.cnvos.si/article/id/10824/cid/389, gozdarstva http://www.cnvos.si/article/id/10825/cid/389 in razvoja podeželja http://www.cnvos.si/article/id/10826/cid/389 na podlagi Zakona o društvih in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Vsi navedeni statusi prinašajo nevladnim organizacijam poleg tega, da imajo priznano delovanje v javnem interesu, tudi praktične http://www.cnvos.si/article/id/10771/cid/319. Dva statusa pa imata tudi posebne pravice v postopkih na strani »zagovornikov okolja in narave« in sicer:

– nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja lahko tudi pravno-formalno podajajo ugovore v imenu varovanja okolja, saj lahko nastopajo kot stranka v postopku predhodne presoje ali je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje – 51a. člen ZVO-1 (ima pravico vložitve pritožbe zoper odločitev), v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja – 64. člen ZVO-1, v postopku izdaje nekaterih okoljevarstvenih dovoljenj – 73. člen ZVO-1 in v postopku izvajanja sanacijskih ukrepov v primeru okoljske škode – 110e. člen ZVO-1,
– društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave imajo pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih -137. člen Zakona o ohranjanju narave.

Za dejansko varstvo okolja je pomembno, da organizacije s tema statusoma čim večkrat koristijo navedene zakonske možnosti, seveda, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, saj se naveden pravice le tako lahko napolnijo in oblikujejo čim več sodne prakse. Na zadnjem srečanju predstavnikov civilne družbe z varuhinjo konec novembra, kjer je bil gost tudi direktor ARSO je bilo ponovno govora o tem, da bi ARSO hkrati z javnim naznanilom obvestil tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu po ZVO, da so se postopki začeli. Direktor je obljubil, da bodo preverili tehnične možnosti predvsem v smeri naročila na e-novice (objave).

Vse zainteresirane nevladne organizacije, ki jih zanima pridobitev katerega od zgoraj navedenih statusov, se lahko obrnejo na Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (pic@pic.si), ki vam bo pri pridobivanju statusa nudil brezplačno mentorsko podporo in skupaj z vami pripravil vse potrebne dokumente za pridobitev statusa.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.