Poziv članicam mreže Plan B za Slovenijo k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa mreže

1. februarja 2023

V okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo objavljamo tretji poziv za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa. Rok za oddajo prijavnic je 6. marec 2023.

V okviru izvajanja Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga financirata Eko sklad, j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor)” (Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora, objavljen v Uradnem listu št. 80/19, dne 27.12.2019), je del sredstev namenjen financiranju manjših projektov članic mreže. Namen teh projektov je opolnomočenje manjših NVO (z manjšim številom zaposlenih / z manjšimi prihodki / delovanje na lokalnem nivoju) za zagovorniško delo na področju podnebnih sprememb. Objavljamo tretji poziv k prijavi projektnih idej članic mreže:

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Poziv

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za prijavo – Priloga A

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za finančni načrt projekta – Priloga B

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za poročanje – Priloga D

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za finančno poročilo projekta – Priloga E

Prijavo na obrazcu (Priloga A in Priloga B) je potrebno poslati do vključno 6. marca 2023 (do 24. ure) po elektronski pošti na naslov nisa@planbzaslovenijo.si. Pri tem v zadevo elektronskega sporočila vpišite: Prijava projektne ideje v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo.

Za več informacij pišite Senki Šifkovič na e-naslov: senka@umanotera.org

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.