Poziv članicam mreže Plan B za Slovenijo k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa mreže

10. novembra 2021

V okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo objavljamo poziv za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa. Rok za oddajo prijavnic je 20. december 2021.

 

V okviru izvajanja Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga financirata Eko sklad, j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor (Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora, objavljen v Uradnem listu št. 80/19, dne 27.12.2019), je del sredstev namenjen financiranju manjših projektov članic mreže. Namen teh projektov je opolnomočenje manjših NVO (z manjšim številom zaposlenih / z manjšimi prihodki / delovanje na lokalnem nivoju) za zagovorniško delo na področju podnebnih sprememb. Objavljamo drugi poziv k prijavi projektnih idej članic mreže:

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Poziv

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za prijavo – Priloga A 

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za finančni načrt projekta – Priloga B

Strategija mreže Plan B za Slovenijo 2020-2024 – Priloga C

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za poročanje – Priloga D

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo – Obrazec za finančno poročilo projekta – Priloga E

Prijavo na obrazcu (Priloga A in Priloga B) je potrebno poslati do vključno 20. decembra 2021 (do 24. ure) po elektronski pošti na naslov polona@planbzaslovenijo.si. Pri tem v zadevo elektronskega sporočila vpišite: Prijava projektne ideje v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo.

Več info: Senka Šifkovič Vrbica, E-naslov: senka@umanotera.org

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.