Povezani za trajnostni razvoj

20. septembra 2011


Cilj projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj je uveljavljanje trajnostnega razvoja na ravni družbe. Ker so nevladne organizacije močnejše, če so povezane, v okviru projekta gradijo mrežo okoljskih nevladnih organizacij. Do zdaj je mreža delovala na ad hoc ravni, v septembru pa je v idiličnem okolju ekološke Turistične kmetije pri Lazarju potekalo konstitutivno srečanje mreže Plan B za Slovenijo.

 

V uvodnem delu srečanja je Gaja Brecelj iz Umanotere predstavila Analizo delovanja evropskih in nacionalnih okoljskih mrež nevladnih organizacij v državah Evropske unije, Thomas Alge pa avstrijske mreže okoljskih nevladnih organizacij Oekobuero. Udeleženci srečanja so kasneje v razpravi ugotavljali, kakšna mreža bi najbolje odgovorila na potrebe članov mreže in prispevala k trajnostnemu preboju Slovenije ter katera so vodila, po katerih bi si v mreži želeli sodelovati. Skupaj so iskali rešitve za  konkretne izzive delovanja mreže (od oblik organiziranja do kanalov obveščanja) in dorekli nadaljnje korake glede vzpostavitve mreže. Po poročilu iz srečanja, kjer bodo nanizani vsi predlogi, bo sledil izbor najustreznejšega načina organiziranja mreže, predvidoma v oktobru.

Konstitutivno srečanje mreže Plana B za Slovenijo je potekalo v delavniškem duhu: osredotočeno, a hkrati sproščeno. Čas je bil tudi za neformalno povezovanje. Srečanja so se udeležili predstavniki 16ih okoljskih nevladnih organizacij, članic mreže Plan B za Slovenijo. Mreža trenutno šteje 34 članic. Srečanje je moderirala Marjeta Novak, profesionalna moderatorka skupinskega sodelovanja ter strokovnjakinja za razvijanje organizacij in medkulturno sodelovanje.

 

gasilska slika

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.