Povabilo na e-seminar in mentoriranje za zagovorništvo

6. januarja 2017

Članice mreže vabimo, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja – pravna ureditev in varstvo.

 

V mesečnih novicah že nekaj mesecev objavljamo prispevke s tega področja, ki jih pripravlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Gre za serijo prispevkov, skozi katere bodo sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvir varstva okolja. Prispevki so objavljeni tudi na spletni strani Zagovorniki okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov, tako ne boste zgrešili nobenega prispevka.

Vabimo vas tudi, da izkoristite brezplačno mentoriranje nevladnih organizacij za krepitev zagovorništva, to je uveljavljanja stališč oziroma rešitev glede problemov, s katerimi se pri varstvu okolja ali narave vaša organizacija srečuje. Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu pa lahko zaprosijo tudi za mentoriranje glede vključevanja v upravne in sodne postopke, v katere se imajo pravico vključevati. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC bo trem do štirim organizacijam nudil mentoriranje (obseg okoli 25 ur na organizacijo). V primeru interesa se lahko javite na polona@planbzaslovenijo.si, da vam pošljemo obrazec za prijavo. Pri izbiri organizacij za mentoriranje bomo upoštevali ali ima organizacija potencial (kadre in voljo), da bo izvedeno mentoriranje okrepilo organizacijo z novimi znanji in veščinami za nadaljnje delo ali gre za mentoriranje na temi, ki je za organizacijo pomembna glede na njeno poslanstvo in cilje ter je pomembna tudi za mrežo Plan B za Slovenijo.

Ponudba ni časovno omejena, mentoriranje mora biti zaključeno do 30. 9. 2017 in je v tem okviru odprto do zasedbe mest.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.