Poučno srečanje s posebnim poročevalcem Združenih narodov za okolje in človekove pravice

30. septembra 2022

Posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice in okolje David R. Boyd se je 29. septembra 2022 med svojim obiskom Slovenije v Okoljskem centru srečal s predstavniki okoljskih nevladnih organizacij. Gre za drugega poročevalca, odkar je bil ta institut vzpostavljen leta 2012.

Uvodoma je predstavil temeljni okvir za to področje (Framework Principles on Human Rights and the Environment) in svoje delo, ki izhaja iz pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov letos priznala kot temeljno človekovo pravico, k čemur je Slovenija veliko prispevala. Pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi posebnimi poročevalci, predvsem tudi s poročevalcem za človekove pravice in podnebje, ki je bil imenovan letos spomladi.

Eden izmed razlogov za obisk Slovenije (sicer opravi dva obiska držav letno) je tudi to, da je Slovenija ena od držav, ki ima že najdlje v ustavi zapisano pravico do zdravega življenjskega okolja, katere zametki izhajajo že iz ustave 1974. Tekom pogovora so ga zanimale predvsem pravica do čistega zraka, pitne vode, trajnostne hrane in zdravih ekosistemov, pa tudi ravnanje z odpadki in podnebne spremembe. Ker pa so same pravice neučinkovite, če nimajo zagotovljenega ustreznega sodnega varstva, ga je zanimalo, kako se te uresničujejo v Sloveniji glede na Aarhuško konvencijo.

Ob zaključku je nevladne organizacije pozval, da se nanj vedno lahko obrnejo tudi s problemi, s katerimi se soočajo in ukvarjajo (postopek s pritožbo). Posebni poročevalec sicer nima moči, da problem razreši, vendar pa lahko po svojih najboljših močeh pomaga pri komunikaciji z dotično državo, da se problem ustrezno naslovi.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.