Poročila in študije

6. maja 2011

Direktorat za okolje Evropske komisije je pripravil povzetek nekaterih študij in raziskav na temo zelenega gospodarstva, zelene rasti in zelenih delovnih mest. Posebna številka publikacije Science for Environment Policy (članki z datumom 4. maj)

Socialni razgledi (Urad za makroekonomske analize):

 

–     Analitičen portret razvoja slovenske družbe, klime in razmer ter razvojnih trendov, ki vplivajo na družbeno kohezijo. Socialni razgledi so rezultat želje, da bi se po razmerah in razvoju v Sloveniji razgledali z drugačnega vidika od pretežno ekonomskega, ki navadno prevladuje v poročilih UMAR.

–     Socialni razgledi 2009

–     starejše izdaje

Poročilo o razvoju (Urad za makroekonomske analize):

 

–     Poročilo o razvoju je dokument, v katerem UMAR enkrat na leto predstavi uresničevanje Strategije razvoja Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta v letu 2005. Razdeljeno je na dva dela. Prvi prinaša jedrnat pregled uresničevanja SRS na področju petih razvojnih prioritet, v drugem delu pa je podrobneje predstavljen napredek po kazalnikih razvoja Slovenije.

–     Poročilo o razvoju 2011 (Kazalniki razvoja Slovenije)

–     starejša poročila

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.