Podprimo se! – nacionalno srečanje nevladnih organizacij

11. oktobra 2018

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij, ki mu v letu 2018 predseduje Plan B za Slovenijo, je včeraj v sodelovanju s Focusom, društvom za sonaraven razvoj, v Poligonu organiziral nacionalno srečanje nevladnih organizacij pod imenom Podprimo se!, na katerem smo pogledali tuje in domače primere pritiskov na nevladnike, obenem pa smo se s pomočjo gostij iz tujine seznanili z mehanizmi za odzivanje na tovrstne pritiske.

 

V Poligonu smo se zbrali vsi tisti, ki smo prepoznali, da nam včasih, ko se znajdemo v težkih situacijah pri našem delu, zmanjka podpora naših kolegov oziroma smo prepoznali, da je podpora nevladnih kolegov še kako potrebna in pomembna. Srečanje je bilo nadaljevanje aktivnosti, ki jih Umanotera in Focus izvajata že dobro leto, vse od lanskih pritiskov na okoljske NVO glede Magne.

Civilna družba v EU je že marsikje ogrožena. V Sloveniji stanje sicer še ni alarmantno, vsekakor pa zaznavamo trende, ki slabijo demokracijo in kratijo človekove pravice. Tukaj smo svojo vlogo prepoznale tudi vsebinske mreže oz. Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije, katerega primarni namen je prav povezovanje in sodelovanje NVO in pa tudi krepitev nevladnega sektorja.

Na dogodku smo gostili Giado Negri (European Civic Forum), ki nam je predstavila nekaj evropskih primerov odzivov NVO na pritisk in Shenno Sanchez (Friends of the Earth Europe), ki nam je predstavila primere globalne solidarnosti med NVO. Primer iz Slovenije je predstavila Katarina Bervar Sternad (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC).

Na srečanju smo slovenske in tuje nevladne organizacije izpostavile, da so pritiski na nevladne organizacije nedopustni. Vlada RS mora narediti domačo nalogo in se seznaniti s pomenom in nalogami nevladnih organizacij: le tako se zgodbe, ko predstavniki vlade neupravičeno diskreditirajo in pritiskajo na nevladne organizacije, ko te opravljajo svoje zakonsko opredeljene naloge, ne bodo ponavljale (več v sporočilu za javnost).

Govorke na dogodku:

Tina Divjak, namestnica direktorja Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, je vodja zagovorništva na CNVOS in že dalj časa spremlja stanje civilnega prostora pri nas.

Giada Negri za CIVICUS Monitor spremlja stanje civilnega prostora v Sloveniji. Spremlja razvoj zakonodaje in sodelovanja organizacij civilne družbe in ali so pravice organizacij krčene zaradi sprememb v zakonodaji, politične klime ali retorike.

Shenna Sanchez prihaja s Filipinov, v Bruseljski pisarni Friends of the Earth Europe pa dela zadnja tri leta.

Katarina Bervar Sternad je pravnica na področju varstva človekovih pravic in direktorica Pravno-informacijskega centra (PIC) nevladnih organizacij. Pomaga posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic in je bila tudi kandidatka za Slovenko leta 2016.

Vabilo na dogodek s programom

Predstavitev Giade Negri

Predstavitev Shenne Sanchez (ppt)

Fotografije z dogodka

Sporočilo za javnost

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.