Podnebne spremembe in izginjanje narave

10. oktobra 2023

Vse bolj občutimo, da je podnebna kriza problem na našem pragu, ki se bo še okrepil in od nas terja naglo, a tudi premišljeno ukrepanje.

Vendar ob tem nikakor ne smemo prezreti, da je podnebna kriza tesno prepletena s krizo biodiverzitete – pospešenim izginjanjem narave zaradi raznolikih negativnih vplivov človekovega delovanja. Učinki podnebnih sprememb so vse izrazitejši, slabša se stanje narave, hkrati pa podnebne spremembe propadanje narave še pospešujejo.

Zato je neločljivo povezano tudi reševanje obeh kriz. Z ohranjanjem in obnovo biodiverzitete blažimo podnebne spremembe in krepimo odpornost naših skupnosti proti njihovim negativnim učinkom v okolju.

Narava je s svojo raznovrstnostjo življenjskih oblik in zastonjskimi ekosistemskimi storitvami naš največji zaveznik.

Delovna skupina mreže Plan B za varstvo narave je pripravila študijo Podnebne spremembe in izginjanje narave – prepleteni krizi, ki terjata skupne rešitve, katere sporočilo je jasno:

Podnebna kriza in kriza biodiverzitete sta neločljivo povezani in ogrožata zadovoljevanje osnovnih potreb ljudi za preživetje: potrebe po hrani, vodi in ustreznem bivalnem okolju. Obe imata skupni vzrok, to je stalna rast proizvodnje in potrošnje s strani človeštva.

Ob študiji so pripravili tudi brošuro Podnebne spremembe in izginjanje narave.

Podnebne spremembe niso preizkušnja le za človeka, ampak vplivajo na ves živi svet. Organizmi zaradi učinkov podnebnih sprememb lahko utrpijo fiziološki stres ali celo smrt. Podnebne spremembe povzročajo tudi slabšanje kakovosti in izgubo habitata številnih vrst, ki se pogosto spopadajo še z izrazitejšimi negativnimi vplivi drugih vrst.

V brošuri so vprašanja podnebne krize in njenih posledic na biodiverziteto obravnavana na dostopen, bolj vizualen način.

V galeriji spodaj lahko prelistate med živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki jim posledice podnebnih sprememb že danes krojijo obstoj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.