Plan B za Slovenijo v okviru Koalicije za višjo ambicijo voditelje EU poziva k okrepitvi podnebnega ukrepanja

21. aprila 2016

Na Svetovni dan Zemlje, 22. aprila, bo na sedežu Združenih narodov več kot 150 držav podpisalo Pariški dogovor. To je signal nadaljnjega in okrepljenega podnebnega ukrepanja na globalni ravni.

 

Ob tem široka koalicija podjetij, sindikatov, mest in civilno-družbenih organizacij voditelje EU poziva k spoštovanju Pariškega dogovora in zagotavljanju skladnosti med cilji dogovora in evropskimi podnebnimi cilji.

Slovesnost ob podpisovanju dogovora bo pomemben korak na poti k začetku veljavnosti Pariškega dogovora, a bo hkrati tudi najenostavnejši del naloge. Pravi test zavezanosti k doseganju ciljev dogovora bosta njegova ratifikacija in izvajanje.

Ratifikacija in izvajanje dogovora bosta prav gotovo izziv za EU. Zaradi nesoglasij med državami članicami lahko do ratifikacije dogovora s strani EU mine še precej časa. Prav tako EU zaenkrat ni pokazala pripravljenosti za okrepitev svojih trenutnih podnebno-energetskih ciljev za leti 2030 in 2050 ter za njihovo uskladitev s cilji, ki so bili dogovorjeni v Parizu. Oktobra 2014 sprejeti cilji EU namreč ne zadostujejo za zasledovanje cilja omejitve dviga globalne temperature na 1,5 °C in ničelnih ogljičnih emisij v drugi polovici tega stoletja. Zato mora EU pri naslavljanju podnebnih sprememb pokazati večje ambicije.

Na potrebo po okrepljenem ukrepanju je voditelje držav članic EU opozorila tudi Koalicija za višjo ambicijo. V izjavi, ki so jo objavili, so podjetja, mesta, sindikati in civilnodružbene organizacije združene v koaliciji, izrazili pripravljenost prispevati svoj del k doseganju ciljev Pariškega dogovora. Koalicija je voditelje EU pozvala k nujni uskladitvi ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in 2050 z dolgoročnimi cilji Pariškega dogovora.

Koaliciji za višjo ambicijo so se v Sloveniji pridružili: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Gorenje Surovina d.o.o. in Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj.

***

Izjava v angleščini Koalicije za višjo ambicijo je dostopna tukaj.

Dodatne informacije: Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj, barbara@focus.si, 059 071 325

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.