Plan B za Slovenijo o osnutku SRS 2030

13. novembra 2017

V mreži Plan B za Slovenijo spremljamo proces nastajanja Strategije razvoja Slovenije že od začetka samega procesa, leta 2007. Odzvali smo se na osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030, ki ga je SVRK dal v javno obravnavo in nanj podali pripombe, ki jih lahko preberete tukaj.

 

Iz pripomb mreže:

V uvodu je zapisano, da živimo v času iskanja novih paradigem razvoja, ki v ospredje družbenih prizadevanj postavljajo kakovost življenja. Dejansko živimo v času, ko se vse bolj kaže nuja po iskanju korenito drugačnih paradigem razvoja, ki nam bodo kot civilizaciji omogočile obstanek.

Neupoštevanje kritičnosti stanja, ki izhaja iz znanstvenih dognanj (predvsem na področju podnebnih sprememb, slabšanja stanja ekosistemov ipd.) in njihovih predvidljivih družbenih posledic (množične migracije) zmanjšuje relevantnost osnutka SRS. Dvig kakovosti življenja kot osrednji razvojni cilj do 2030 pomeni neodgovorno prelaganje posledic nevzdržnega modela proizvodnje in potrošnje na mlade in prihodnje generacije.

16. novembra smo v sporočilu za javnost o mnenju mreže glede strategije obvestili tudi medije:

Osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030, glede katerega se je nedavno zaključila javna razprava, ne vodi v nujno potrebno preoblikovanje slovenske družbe in gospodarstva ter nas ohranja ujetnike žalostnega duha časa. Pripravljavci dokumenta so ponudili povzetek stanja, kjer prevladuje miselnost nenehne gospodarske rasti, v kateri so vsi družbeni podsistemi v vlogi podpiranja gospodarskih družb ter njihove rasti, in predlagali, da tako nadaljujemo vse do 2030. Na ta način ne bomo dosegli družbene blaginje in okoljske vzdržnosti, ki bi morala biti osrednji cilj strategije. 

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.