Plan B za Slovenijo ima svojo Facebook stran

17. septembra 2020

V Umanoteri smo ustvarili Facebook stran mreže Plan B za Slovenijo, s katero bomo še lažje in hitreje sporočali naše odzive na aktualna dogajanja ter skrbeli za vidnost naše okoljske mreže tudi preko družbenih omrežij.

 

Stran je na voljo na sledeči povezavi: https://www.facebook.com/PlanBzaSlovenijo

Na Facebook strani mreže Plan B za Slovenijo bodo objavljene objave, ki:

  • zadevajo aktivnosti v okviru izvajanja podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, podpirajo objave aktivnosti, ki jih izvaja Mreža za prostor v okviru podnebnega programa ter objave novičnikov obeh mrež,
  • zadevajo podnebne politike v Sloveniji ter tudi na širši ravni (EU raven, mednarodna raven),
  • zadevajo politike, ki vplivajo na delovanje NVO v Sloveniji, predvsem okoljskih NVO in NVO s področja naravovarstva,
  • zadevajo blaženje / prilagajanje na podnebne spremembe (dobre prakse, projekti / aktivnosti s strani članic, ki se navezujejo na to),
  • zadevajo aktivnosti članic, četudi le-te niso neposredno povezane s podnebnimi spremembami, ampak se nanašajo na področja delovanja članic (širše družbene tematike), ki so relevantna tudi za ostale članice mrež,
  • predstavljajo pogled članic mreže / mnenje o (širšem) družbenem dogajanju (navezujoč se na sporočila za javnost, ki so jih ob tem pripravile), po presoji urednika FB profila.

Vabljeni k sledenju.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.