Pet strank se je zavezalo k trajnostnemu razvoju Slovenije

4. julija 2014

Mreža Plan B za Slovenijo je 24. junija političnim strankam pred državnozborskimi volitvami predlagala sprejetje petih Zavez za uresničenje trajnostnega razvojnega podviga Slovenije 2014-2018. K spodbujanju in utrjevanju trajnostnega razvoja so se zavezale stranke Združena levica, Verjamem, Državljanska lista, Slovenska nacionalna stranka in Piratska stranka. Stranka NSi je podpisala evo zavezo (podpora prehodu v zeleno gospodarstvo).

Zaveze šestih strank so na voljo na teh povezavah:

Štiri stranke so zapisale, da trajnostno usmeritev v zeleno gospodarstvo načelno podpirajo, zavez pa niso podpisale. Njihove odgovore obavljamo na naslednjih povezavah:

  • SDS (pdf dokument)
  • SMC (po Twitterju): “Prehod na zeleno gospodarstvo je nujnost, zavedamo se omejenosti virov in spremenjenih okoliščin. Pogram: goo.gl/1p1GpK.”
  • PS (po elektronski pošti): “Razvoj socialne države in trajnosti razvoj sta – ob učinkovitem zagonu gospodarstva – osnovni izhodišči na katerih Pozitivna Slovenija stoji. Zagotovitev prehranske samooskrbe, razvoj gozdno lesne verige, prehajanje na obnovljive vire energije in zeleni turizem so izhodišča, ki smo jih v programu podali skoraj dobesedno v tem vrstnem redu. Tudi biotska raznovrstnost je za nas zelo pomembna.
    Je pa za dobrobit naše države in njenih prebivalcev ključno, da z velikimi infrastrukturnimi projekti pokrajine dobro povežemo. S tem bomo namreč povečali njihovo dostopnost in zagnali gospodarstvo. Ne moremo podpisati zaveze, ki zahteva obratno od tega, kar je potrebno narediti, da bi ljudem zagotovili eksistenco in socialno varstvo. Druga točka, v kateri imamo drugačno mnenje od vašega, je vzpostavitev Službe vlade za trajnostni razvoj. Resor je pod pristojnostjo Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Če ni učinkovito voden, ga je potrebno izboljšati in ga sinhronizirati, se pa kot stranka zavzemamo za racionalizacijo državne administracije in za združevanje uradov in agencij, ne obratno. In še glede ustave. V zadnjem času se pojavlja zelo veliko predlogov, kako jo je dobro dopolniti in spremeniti. Mora pa ustava kot konstitutivni akt države ostati stabilna in fiksna. Posamezna področja urejajo zakoni in podzakonski akti, ki pravno formalno ščitijo tako pravice ljudi, kot dobrobit okolja. Kdor jih krši pa je za to ravno tako sankcioniran, kot če bi kršil ustavo.”
  • SLS (pdf dokument)

Od strank Desus, Naprej Slovenija, SD, Zeleni Slovenije, Zavezništvo Alenke Bratušek, Liberalno gospodarska stranka in Humana Slovenija nismo prejeli nobenega odziva.

Mreža Plan B za Slovenijo še naprej poudarja, da omenjene skrbno izbrane zaveze povzemajo ključne vzvode politike tudi za oživljanje slovenskega gospodarstva in uravnotežanje proračuna. Trajnostni razvoj namreč pomeni postopno, a globinsko preobrazbo v socialno pravično družbo, v nizkoogljično in krožno gospodarstvo. Pomeni prehod v družbo višje kakovosti življenja in blagostanja, ob desetkrat manjši porabi naravnih surovin in energije od sedanje.

Strankam, ki bodo sestavljale prihodnji parlament in vlado, Mreža Plan B za Slovenijo zato predlaga sodelovanje pri ukrepih za prehod v trajnostno družbo.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.